incendis

Reglament General

Llei que regula la protecció contra incendis.

Edifici d’ús administratiu

Centres de l’administració publica, bancs, despatxos professionals o mèdics, oficines tècniques, consultoris, centres d’anàlisis clínic, ambulatoris,…

Edifici d’ús aparcament

Edifici, establiment o zona independent o accessòria d’un altre ús principal, destinada a estacionament de vehicles i amb superfície construïda superior a 100 m², incloent les dedicades a revisions com rentat, posada a punt, muntatge d’accessoris, comprovació de pneumàtics i fars.

Edifici d’ús comercial

L’activitat principal dels quals ésla venda de productes directament al públic o la prestació de serveis relacionats,com ara botigues, grans magatzems, centres comercials, mercats, galeries comercials, bugaderies, perruqueries, etc…

Edifici d’ús docent

Destinat a impartir docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, secundari, universitari o formació professional.

Edifici d’ús hospitalari

Hospitals, clíniques, sanatoris, residències geriàtriques, etc…

Edifici d’ús habitatge

Destinat a allotjament permanent, com ara habitatges unifamiliars i edifici de pisos o d’apartaments.

Edifici d’ús residencial públic

Destinat a proporcionar allotjament temporal, com ara els hotels, hostals, residències, pensions, apartaments turístics, etc.

Edifici d’ús de pública concurrència

Destinat a un ús cultural(com ara la restauració, espectacles, reunions, esports, esbarjo, auditoris, jocs i similars), ús religiós o de transport de persones.

Interna

Operacions a realitzar pel personal usuari o titular de la instal·lació (client).

Externa

Operacions a realitzar pel personal instal·lador de l’equip o pel personal de l’empresa mantenidora autoritzada.