Política de privacitat

En compliment amb lo disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), GIROFOC ., informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades i les que puguin sorgir en un futur passaran a formar part d’ un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat i responsabilitat de la qual correspon a GIROFOC ., seguint la seva finalitat el poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consultes i preinscripcions remeses així com poder informar i transmetre informació dels serveis oferts per GIROFOC .

Amb la tramesa de les seves dades , Vostè dóna el seu consentiment exprés per a què GIROFOC ., pugui portar a terme el tractament automatitzat. El fitxer es troba degudament inscrit davant de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat GIROFOC ., com responsable del fitxer, les mesures d’ ordre tècnic i organitzatiu marcades per el RD 1720/2007 , amb el fí de garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

GIROFOC ., procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per realitzar una consulta o trametre una sol·licitud, algunes de los quals , marcades amb un asterisc(*), son necessàries per atendre adequadament les mateixes, sense elles no podem prestar el servei. L’ usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar les dades esmentades.. L’ informem que la direcció de correu electrònic s’ utilitza per donar resposta a la seva consulta, així com poder.li transmetre informació dels serveis oferts per GIROFOC ., i informar.li de qualsevol altre canvi rellevant que es produeixi o es pugui produir.

És el nostre comprimís que qualsevol canvi en la la Política de Privacitat d’ aquest lloc web serà immediatament advertit, a través d´aquest lloc web, incloent la oportuna rectificació en aquest apartat.

Tanmateix, amb relació a les dades personals recaptades en la forma prevista en aquesta Política de Privacitat, s’ informa als usuaris que tenen reconeguts els drets d’ accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals. Els esmentats drets podran ser exercitades, bé per l’usuari, bé pel seu representant, mitjançant la tramesa d’una sol·licitud escrita i signada, a la següent adreça: