NORMATIVES

Reglament General

incendis-300x300

Llei que regula la protecció contra incendis.

Edifici d’ús administratiu

edifici-administratiu

Centres de l’administració publica, bancs, despatxos professionals o mèdics, oficines tècniques, consultoris, centres d’anàlisis clínic, ambulatoris…

Edifici d’ús aparcament

img-girofoc-normativa-02-150x135

Edifici, establiment o zona independent o accessòria d’un altre ús principal, destinada a estacionament de vehicles i amb superfície construïda superior a 100 m², incloent les dedicades a revisions com rentat, posada a punt, muntatge d’accessoris, comprovació de pneumàtics i fars.

Edifici d’ús comercial

img-girofoc-normativa-03-150x135

L’activitat principal dels quals ésla venda de productes directament al públic o la prestació de serveis relacionats,com ara botigues, grans magatzems, centres comercials, mercats, galeries comercials, bugaderies, perruqueries, etc…

Edifici d’ús docent

img-girofoc-normativa-04-150x135

Destinat a impartir docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, secundari, universitari o formació professional.

Edifici d’ús hospitalari

img-girofoc-normativa-05-150x135

Hospitals, clíniques, sanatoris, residències geriàtriques, etc…

Edifici d’ús habitatge

img-girofoc-normativa-06-150x135

Destinat a allotjament permanent, com ara habitatges unifamiliars i edifici de pisos o d’apartaments.

Edifici d’ús residencial públic

img-girofoc-normativa-07-150x135

Destinat a proporcionar allotjament temporal, com ara els hotels, hostals, residències, pensions, apartaments turístics, etc.

Edifici d’ús de pública concurrència

img-girofoc-normativa-08-150x135

Destinat a un ús cultural(com ara la restauració, espectacles, reunions, esports, esbarjo, auditoris, jocs i similars), ús religiós o de transport de persones.

Interna

img-girofoc-normativa-09-150x135

Operacions a realitzar pel personal usuari o titular de la instal·lació (client).

Externa

img-girofoc-normativa-10-150x135

Operacions a realitzar pel personal instal·lador de l’equip o pel personal de l’empresa mantenidora autoritzada.