CONSELLS DE SEGURETAT

Els grups més vulnerables i els més exposats a patir un accident a la llar, són els infants (per la seva inexperiència) i la gent gran (perquè veuen minvades les seves facultats). Seguiu aquests consells per prevenir i evitar el risc d’accidents a la llar.

Com prevenir-nos de...

La major part d’aquests, es generen per descuits i la majoria es produeixen a la cuina o a les habitacions.

A LA CUINA

 • Si heu de sortir de casa, no deixeu els fogons a la cuina encesos
 • Netegeu sovint els filtres de la campana extractora
 • Si s’encén l’oli d’una paella, tapeu-la i aparteu-la del fogó, però no hi aboqueu mai aigua
 • Quan acabeu de cuinar, comproveu sempre que els fogons estan apagats
 • Eviteu corrents d’aire a la cuina i cuinant no feu flamejats sota la campana extractora o amb aquesta en funcionament
 • Eviteu distraccions quan tingueu alguna cosa al foc


L’ELECTRICITAT

 • Eviteu sobrecarregar els endolls ni feu empalmes provisionals
 • No cobriu llums o làmpades amb teles, papers o plàstics
 • La instal·lació elèctrica de casa, només la pot manipular un professional


ELS APARELLS DE CALEFACCIÓ

 • Aparteu qualsevol aparell calefactor dels materials combustibles com cortines, llençols, materials entapissats, cobrellits, sofàs, …
 • No eixugueu la roba posant-la al costat d’estufes o llars de foc


ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ

 • Si fumeu, no ho feu al llit i assegureu-vos que les cigarretes estan ben apagades abans de llençar-les a la brossa. Si cal, remulleu-les.
 • Les espelmes, barres d’encens o qualsevol altre element amb brasa o flama oberta, han d’estar apartats de tot material combustible i han de quedar ben apagats abans d’anar a dormir o sortir de casa
 • Si teniu xemeneia, cal revisar-la periòdicament.
 • Les portes tallafoc s’han de mantenir sempre tancades, especialment les que comuniquen els aparcaments amb l’escala de l’edifici.
 • L’aparcament del cotxe s’ha de mantenir net i endreçat. Eviteu abocaments d’olis, pintures o dissolvents, ja que, són molt inflamables. Per recollir olis del terra utilitzeu sal.

Els més habituals són l’electrocució, l’arc elèctric o la guspira per sobreescalfament, els quals poden provocar des d’una petita enrampada fins a la mort per aturada cardíaca.

 • Si heu de reparar o manipular equips o aparells elèctrics, assegureu-vos que estan desendollats. Si és de la instal·lació desconnecteu l’interruptor general.
 • Si esteu descalços no toqueu ni utilitzeu aparells elèctrics, interruptors… i encara menys si el terra està humit.
 • No instal·leu preses de corrent o interruptors propers a punts d’aigua.
 • No sobrecarregueu els endolls.
 • No manipuleu la instal·lació elèctrica.

Normalment aquests accidents es deuen a la ingesta o inhalació de productes tòxics com productes de neteja, pintures, dissolvents, insecticides o medicaments.

 • No deixeu aquests productes en llocs on els menors puguin agafar-los.
 • Els productes han d’estar en els seus envasos originals i ben etiquetats.
 • Seguiu les instruccions d’ús i conservació indicats pel fabricant, respectant les dates de caducitat.
 • Alguns productes precisen la seva utilització en espais oberts i ben ventilats.
 • No feu barreja de productes perquè poden generar gasos molt tòxics o irritants. No barregeu mai lleixiu amb salfumant.
 • Els insecticides s’han de guardar en llocs segurs i allunyats de les fonts de calor. Mai s’han de guardar amb els productes de menjar.
 • No polvoritzeu una estança on hi hagi menjar, persones o animals i espereu un temps prudencial abans d’introduir-vos a l’estança.
 • En els garatges, no tingueu el motor en marxa més del necessari.

S’originen habitualment al bany o en una habitació

 • No instal·leu brasers, escalfadors o estufes als banys o a les habitacions petites o mal ventilades
 • No tapeu mai els elements de ventilació de les sales on hi ha escalfadors
 • Eviteu que els nens petits juguin o manipulin objectes petits, joguines no adequades a la seva edat i l’accés a les bosses de plàstic o elements similars
 • No deixeu els nens petits sols a la banyera ni a les piscines
 • Protegiu la piscina, els pous o les cisternes amb xarxes o elements de seguretat
 • Eviteu deixar els elements calents com estufes o planxes en llocs de fàcil accés, de pas o sense protecció
 • Els objectes calents o amb flames mai han d’estar a l’abast dels nens
 • Cal utilitzar guants o manyoples a la cuina
 • Les paelles o cassoles han d’estar en posició estable al foc i no sobresortir dels mobles
 • Sempre que s’hagi de cuinar, utilitzeu primer els focs interiors abans que els exteriors
 • Quan cuineu no utilitzeu roba amb mànigues amples o licres
 • La planxa elèctrica ha d’estar en una superfície estable i cal assegurar-se que el cable de connexió no es pot enganxar amb res
 • No deixeu mai encenedors o llumins a l’abast dels nens i eviteu que estiguin a prop de la cuina
 • No deixeu pots amb aigua o líquids calents a l’abast dels nens
 • El terra ha d’estar sec i net. Cal que eviteu posar elements lliscants, com ceres o polits, de manera abusiva
 • Les catifes han d’estar ben col·locades i amb les puntes planes
 • A la dutxa i banyera cal que poseu sistemes antilliscants i, sempre que sigui possible, baranes o agafadors
 • No deixeu elements com cables o similars en zones de pas
 • No utilitzeu escales trencades i assegureu-vos que aquestes estan ben col·locades ni cadires o elements inestables per enfilar-vos als llocs
 • No col·loqueu testos o elements propers a baranes que facilitin que els nens s’hi enfilin
 • Els nens no han d’agafar mai sols els ascensors
 • Tingueu cura a l’hora de tallar el menjar a la cuina
 • Tingueu molt de compte a l’hora de manipular objectes tallants i no els deixeu a les vores de les taules
 • Els nens no han d’utilitzar objectes punxant sense la supervisió d’un adult
 • Tingueu els ganivets fora de l’abast dels nens
 • Reviseu periòdicament la instal·lació de gas i substituïu les mànegues caducades
 • Tanqueu la clau de pas del gas per la nit o quan marxeu del domicili
 • No canvieu bombones de gas prop d’una flama o si s’està fumant

Com actuar davant de...

S’HI S’HA ENCÈS UNA PAELLA

 • Tanqueu el foc i apagueu l’extractor
 • Tapeu la paella amb un altre element metàl·lic o amb una tapa


SI S’HA ENCÈS UN ELEMENT SÒLID DE FUSTA O CARTRÓ

 • Doneu-li cops amb un drap de cotó o una escombra mullada
 • Un cop apagat, cobriu-lo amb una manta mullada


SI ÉS LA VOSTRA ROBA QUE S’HA ENCÈS

 • Tireu-vos a terra i rodoleu
 • Si és la roba d’una altra persona, tireu-lo a terra i tapeu-lo amb una manta


SI EL QUE S’HA ENCÈS ÉS LA CAMPANA EXTRACTORA

 • Apagueu-la
 • Si podeu, traieu els filtres i utilitzeu un extintor
 • Truqueu als bombers per a què revisin que no hagi quedat encès algun punt del tub d’extracció


SI EL FOC ÉS A CASA VOSTRA I NO PODEU SORTIR

 • Reuniu la família en una zona allunyada del foc
 • Aneu cap a un lloc on us puguin veure des de l’exterior i tanqueu totes les portes que travesseu
 • Poseu roba mullada (llençols, tovalloles, samarretes, …) a les escletxes de la porta per evitar el pas del fum
 • Truqueu al 112 i feu-vos veure des de l’exterior
 • Per protegir-se del fum, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador o drap mullat i per desplaceu-vos ajupits o reptant


SI EL FOC ÉS A CASA TEVA I PODEU SORTIR

 • Sortiu de casa i tanqueu totes les portes que pugueu. Només si podeu, agafeu les claus de casa per donar-les als bombers quan arribin
 • Aneu fins al carrer baixant per les escales. No utilitzeu mai l’ascensor i no intenteu fugir cap amunt, sempre haureu d’anar cap avall)
 • Per protegir-se del fum, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador o drap mullat i per desplaceu-vos ajupits o reptant
 • No intenteu mai tornar a entrar a casa
 • Des del carrer, truqueu al 112


SI EL FOC ÉS EN UN ALTRE PIS I L’ESCALA ÉS PLENA DE FUM

 • Quedeu-vos a casa i no intenteu sortir, el lloc més segur és casa vostra.
 • Per protegir-se del fum, tapeu-vos la boca i el nas amb un mocador o drap mullat i per desplaceu-vos ajupits o reptant
 • Truqueu sempre al 112. No penseu que algú altre ja ho haurà fet
 • Poseu roba mullada (llençols, tovalloles, samarretes…) a les escletxes de la porta d’entrada del pis per evitar el pas del fum
 • Quan arribin els bombers, feu-vos veure per una finestra o balcó

 

 • Si la víctima està enganxada, talleu ràpidament l’interruptor general i no toqueu mai a la persona sense treure el corrent. Si teniu un pal o un element de fusta proper també podeu intentar separar-lo amb aquest element
 • Si la persona ha perdut la consciència, cal que aviseu urgentment al 112 i que intenteu la seva reanimació, procurant que ni es refredi tapant-lo amb roba.

 

PER INGESTA O INHALACIÓ

 • Porteu el malalt al centre mèdic amb les dades del producte que hagi ingerit (etiqueta o fitxa de seguretat)


SI S’INGEREIX UN PRODUCTE DE NETEJA, DERIVAT DEL PETROLI O UN INSECTICIDA

 • Aviseu urgentment al metge
 • No doneu res de beure ni provoqueu el vòmit a la persona afectada


SI S’INGEREIXEN MEDICAMENTS

 • Provoqueu el vòmit a la persona afectada
 • Aneu ràpidament al metge sabent de quin producte es tracta


SI LA INTOXICACIÓ ÉS PER LLEIXIU, SOSA CÀUSTICA O ÀCIDS

 • Si podeu, feu-li prendre aigua o llet
 • Porteu al pacient a un centre mèdic


SI LA INTOXICACIÓ ÉS PER GAS O FUMS TÒXICS

 • Alerteu immediatament al 112
 • Poseu l’afectat en una zona ventilada i de costat
 • Si sabeu com fer-ho, practiqueu-li la respiració artificial


EN CAS D’INTOXICACIÓ ALIMENTÀRIA

 • Provoqueu el vòmit a la persona afectada
 • Aneu a un centre mèdic molt ràpidament

SI ÉS UNA SUFOCACIÓ

 • Porteu a la víctima a un lloc fresc i ventilat
 • Aviseu al metge


SI HI HA UN OBJECTE A LES VIES RESPIRATÒRIES DEL LACTANT

 • Intenteu treure l’objecte amb els dits.
 • Si no podeu, poseu a la víctima cap per avall i doneu-li cops entre els omòplats


SI HI HA UN OBJECTE A LES VIES RESPIRATÒRIES D’UNA PERSONA GRAN

 • Si està conscient, poseu-vos darrera la víctima i amb les dues mans abraceu-lo per tal de situar el vostre punt dos dits per sobre del melic de l’afectat. Seguidament poseu l’altre mà sobre el punt i realitzeu una compressió cap a dins en direcció ca amunt.
 • Si està inconscient, estireu-lo cap amunt, col·loqueu una cama a cada costat de la víctima, en el mateix punt realitzarem el mateix tipus de compressió però aquest cop amb el palmell de la mà.
 • En cas que la víctima agafi un color blavós, cal que, un cop tret l’objecte, li practiqueu la respiració artificial i aviseu al 112.
 • Totes les cremades profundes o en zones delicades han de tractar-se per un metge, així com les que són superiors a 10cm, encara que siguin superficials
 • Si la pell no ha saltat i hi ha butllofa, cal refredar la zona cremada amb aigua freda i aplicar una solució antisèptica
 • No apliqueu remeis casolans, ni gases o cotó en una cremada i tampoc s’ha de punxar mai la butllofa que es forma
 • Si la víctima encara té roba cremada a sobre, no li tragueu
 • Per les petites cremades, només s’ha d’aplicar aigua freda i alguna solució antisèptica
 • Davant d’una caiguda cal retirar immediatament els elements que puguin presentar perill i atendre a la víctima.
 • Per torçades, cal que deixeu el membre lesionat en repòs i en alt i només és bo aplicar gel o aigua sobre la lesió fins a l’arribada dels serveis d’urgència.
 • Per fractures, no mogueu a la víctima i, si en sabeu, immobilitzeu l’extremitat afectada fins l’arribada dels serveis d’urgència.
 • Truqueu al 112.
 • Mentre els serveis d’urgència arriben, agafeu un llençol i gases, si en teniu, i poseu-les sobre l’origen de l’hemorràgia realitzant compressió.
 • Espereu una estona i si l’hemorràgia no para, aixequeu el membre afectat i realitzeu una compressió indirecte en l’extremitat per frenar el reg sanguini d’aquesta extremitat.
 • Si l’hemorràgia és lleu, realitzeu una petita compressió a la zona afectada esperant que s’aturi sola.
 • Si les gases queden plenes de sang no les retireu; agafeu-ne de noves i seguiu amb la compressió.
 • Si sentiu olor de gas, no obriu cap interruptor (llum, extractor de cuina, timbre…)
 • Obriu totes les finestres que pugueu per ventilar
 • Tanqueu la clau de pas del gas
 • Aviseu a la companyia subministradora o als bombers