skip to Main Content

Assessorament
Instal·lacio?
Manteniment
Revisio?

Instal·lacio?, subministrament i manteniment d’aparells, equips i sistemes de proteccio? contra incendis a Girona.

Ens dediquem a proveir a empreses, comunitats de vei?ns, centres esportius, socials, llars particulars, restaurants, hotels, etc., de les mesures de seguretat contra incendis establertes per llei.

Fa me?s de 20 anys que ens dediquem a la seguretat contra incendis. Li garantim el millor servei, subministrament, revisions, instal·lacions, manteniment i un bon assessorament per mantenir un bon nivell de seguretat.

Back To Top