SERVEIS

Venda/instal·lació material contra incendis

  • Extintors, BIE’s, extinció cuina, detecció incendis, plaques senyalització, armaris….
  • Al final del servei, sempre entreguem el contracte de manteniment, document obligatori per a l’obtenció del permís d’obertura de l’activitat.
Extintors Girofoc

Manteniment

Depenent del temps de vida del producte, pot consistir en una revisió, un retimbrat, una càrrega o un canvi.

Desprès d’haver fet les comprovacions corresponents, fem entrega del certificat de garantia, document que acredita que els elements revisats compleixen amb la normativa vigent.

Manteniment extintors

Extintors

  • Revisió: Anualment
  • Retimbrat: A partir de la data de fabricació, cada 5 anys
  • Baixa (fi vida útil): Passats 20 anys des de la data de fabricació

BIE's

  • Revisió: Anualment
  • Retimbrat: A partir de la data de fabricació, cada 5 anys

Extinció campana

  • Revisió: Anualment
  • Retimbrat: A partir de la data de fabricació, cada 5 o 10 anys (segons el model)

Detecció d'incendis

  • Revisió: Anualment

Lloguer d'extintors

Oferim la possibilitat de llogar extintors en cas d’actes o esdeveniments puntuals, com per exemple festivals, concerts…

Conjunt exintors Girofoc

Formació

Realització d’instruccions de funcionament i utilització d’equips i instal·lacions.

Assessorament personalitzat

Realitzat gràcies als coneixements i experiència dels operaris per tal d’obtenir solucions adequades a la legislació actual.