Política de qualitat

Extintors Girofoc, S.L empresa dedicada a la seguretat contra incendis, té com a  principal objectiu, proporcionar als clients uns serveis de qualitat, amb una confiança i fiabilitat en resposta, a satisfer plenament els requisits i expectatives sol·licitades.

L’ objectiu d’ aquesta Política de Qualitat és millorar contínuament i reforçar la confiança dels nostres clients.

Per a nosaltres Qualitat, és conèixer el context de la nostra organització, quines són les seves expectatives i necessitats, per poder complir-les sense errors i al mateix temps, donant compliment als requisits legals, i reglamentaris que siguin d’ aplicació.

El Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 d’ Extintors Girofoc, S.L pretén potenciar la participació de tots els participants de l’empresa, fent conscienciació de la importància de les seves activitats i de com contribueixen al compliment dels objectius així com a l’anàlisi de riscos i oportunitats detectats.

Coherent  amb la responsabilitat que Extintors Girofoc, S.L.  assumeix, proporcionarà els recursos necessaris per donar compliment a aquesta política, fent servir les eines corresponents per controlar el procés de desenvolupament i així poder col·laborar estretament amb les nostres parts interessades, i així poder’ identificar al màxim les seves necessitats i expectatives.

D’ acord amb aquesta Política, establirem uns Objectius de Qualitat a tots els nivells, realitzant un seguiment del seu grau de compliment, de forma que puguem mesurar la nostra millora.

La Direcció d’ Extintors Girofoc, S.L., revisa periòdicament el Sistema de Gestió de Qualitat, per assegurar la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’ avaluen les oportunitats de millora del sistema i el control dels processos, i es detecten les necessitats d’ efectuar canvis en el sistema, incloent aquesta Política i els Objectius.

Data: 3 de març del 2017.