skip to Main Content

EXTINTOR 3KG ABC

És ideal per llocs amb poc espai i vehicles d’ús particular, ús comercial o vehicles pel transport de mercaderies (fins a 3.500kg de PMA).

  • Alçada: 43,5cm
  • Diàmetre: 15cm
  • Eficàcia: 13A-55B-C
  • Gas impulsor: nitrogen
  • Càrrega: pols (Fosfat monoamònic i el sulfat amònic)

Recomanat per focs:

null
Més informació

Són els focs de materials sòlids, generalment de naturalesa orgànica, la combustió de la qual es materialitza normalment amb la formació de brases. Entrarien en aquest grup el foc en materials com la fusta, teixits, goma, paper i alguns tipus de plàstic.

null
Més informació

Es tracta dels incendis de líquids o de sòlids liquables, com el petroli o la gasolina, pintura, algunes ceres i plàstics.

null
Més informació

Incendis que impliquen gasos inflamables, com el gas natural, l’hidrogen, el propà o el butà.

Back To Top