BIE

Boques d'incendi Girofoc

“Les boques d’incendi equipades són equips de protecció contra incendis que s’instal·len de manera fixe en una paret amb una estructura d’armari ignífuga i que s’alimenten de la xarxa pública d’aigua o des d’una reserva d’aigua destinada exclusivament per al seu ús.
Pensat per a l’ús en focs amb propagació ràpida i de classe A (fusta, paper, teixits…). No es poden utilitzar mai en focs d’origen elèctric.
Poden ser de 25mm o de 45mm.”

Recomanat per focs: