Detectors

detectors incendi

DETECTOR D’INCENDIS

La seva principal funció és la d’identificar de forma fiable un incendi en la seva etapa inicial, per això, quan en una zona de detecció s’activa l’alarma, es produeix un avís acústic i lluminós a través de les sirenes.
Aquest tipus de detecció ofereix un bon servei a un preu assequible i és ideal per a centres comercials, botigues, oficines, petits hotels, edificis públics i obligatori a edificis on l’alçada d’evacuació és superior a 50metres i a aparcaments de més de 500 metres quadrats.

SISTEMA DE DETECCIÓ CO (monòxid de carboni)

El sistema de detecció de CO s’instal·la en llocs on la combustió incomplerta de derivats del petroli (com ara calderes de gasoil o gas) pot generar monòxid de carboni, gas tòxic.
Aquest sistema detecta i indica el nivell de CO que hi ha a l’ambient i activa els sistemes de ventilació i extracció per controlar la concentració de CO que hi hagi a l’aire. En cas que aquesta concentració sigui molt elevada i pugui resultar perillosa per a la salut de les persones, també s’activa una alarma.
La normativa exigeix la seva instal·lació en aparcaments de més de 5 places o més de 100metres quadrats.

Recomanat per focs: