Grups de pressió

Boca d'incendi Girofoc

Els grups de pressió es destinen al subministrament automàtic d’aigua a pressió per totes aquelles instal·lacions on es necessiti un cabdal variable.
Ideal per blocs d’apartaments, urbanitzacions, hotels, hospitals, residències, càmpings, escoles…

Recomanat per focs: