Senyalització

Senyalitzacions incendi

La normativa vigent, obliga a col·locar una placa de senyalització per indicar l’ubicació dels dispositius de seguretat i vies d’evacuació, per aquest motiu, són fotoluminiscents i compleixen amb tots els requisits marcats per la llei.

Recomanat per focs: